Loading Video...
Dagbok från UD Del 3: Vapenaffärer utmanar stormakter
En del i Sveriges försvarsstrategi under kalla kriget var att ha en inhemsk tillverkning av vapen, där Bofors hade en nyckelroll. För att upprätthålla ett eget försvar var Sverige i mitten av 1980-talet djupt involverad i en omfattande vapenexport till Indien och till Iran där Olof Palme hade en nyckelroll.
Publicerad
2020-10-16 19:00:00
Tillgänglig till
2023-10-16 19:00:00
Kalla Kriget
 • Dagbok från UD Del 4: Palmemordet punkterar USA-vänskap

  Den socialdemokratiska regimen efter andra världskriget såg med misstänksamhet på de kommunister som samspelade med Sovjets ockupationsplaner. Hemliga underrättelseavtal med väst inkluderade övervakning av potentiella landsförrädare Sveriges hemliga samarbete med Nato och USA gick i graven när Olof Palme sköts.

 • Dagbok från UD Del 3: Vapenaffärer utmanar stormakter

  En del i Sveriges försvarsstrategi under kalla kriget var att ha en inhemsk tillverkning av vapen, där Bofors hade en nyckelroll. För att upprätthålla ett eget försvar var Sverige i mitten av 1980-talet djupt involverad i en omfattande vapenexport till Indien och till Iran där Olof Palme hade en nyckelroll.

 • Dagbok från UD Del 2: Palme-USA- och västvänlig försvarsvän

  Efter andra världskriget var statsminister Tage Erlander tydlig med att Sverige hörde hemma bland demokratierna i väst. Han byggde därför i hemlighet upp ett samarbete med USA och Nato, som en livlina om Sverige skulle hamna i ett krig med Sovjet. Olof Palme var väl medveten om de hemliga avtalen västerut.

 • Dagbok från UD Del 1: Sverige mellan öst och väst

  När Kalla kriget trappades upp efter andra världskriget gick Sverige en svår balansgång mellan den öppna, demokratiska västvärlden och de stängda diktaturerna i östblocket. Det var en balansakt som skulle ta en ände med förskräckelse. Med utgångspunkt från Bo Theutenbergs dagböcker beskrivs Sveriges utsatta läge.

Aktuella program